×
Too much buffering?
We would suggest you to use Cloudflare DNS. Please click here for instruction.
Nguyên Long full

Nguyên Long full (2021)

Nguyên Hồn thế giới, huyền huyễn thần kỳ, gia tộc bộc phát, tông môn đứng vững, cường giả phân ra, cao thủ như mây.Vương bài tay đánh lén Vương Thắng xuyên qua đến Nguyên Hồn thế giới, đâm đầu vào không đủ tư cách nhất cá chép tàn hồn, thành người gặp người bắt nạt phế vật. Ta tới là giết người, không phải đến bị các ngươi cười nhạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *