Ứng Cứu Tiên Phong

Ứng Cứu Tiên Phong

918lượt

  7.0

  • Diễn viên: Zhang YaqiYu XinyanFei Xin Jie
  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Công ty vệ sĩ cử vệ sĩ hàng đầu - Hàn Hạo đến Đông Nam Á bảo vệ khách hàng “Bạch Dương” nhưng Hàn Hạo phát hiện ra khách hàng bí mật này chính là Từ Băng – người vợ đã âm thầm bỏ đi của mình. Trải qua hoạn nạn, tình cảm của hai người lại tốt đẹp như xưa. Nhưng lúc này Từ Băng phát hiện ra manh mối mình vô tình có được lại liên quan tới âm mưu phạm tội động trời của tập đoàn, trận đấu giữa chính và tà đã diễn ra.

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang