Độc Bộ Tiêu Dao

Độc Bộ Tiêu Dao

656lượt

  8.0

  • Diễn viên:
  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Vũ trụ rộng lớn, sinh ra vô số dạng sống. Những dạng sống này hình thành đủ loại linh hồn. Tất cả các chủng tộc và tinh linh đều có chủng tộc khác nhau và tín ngưỡng khác nhau, nhưng giống nhau là hy vọng xa hoa đối với Đạo giáo. Bất kỳ chúng sinh nào cũng có tâm Đạo, họ không muốn làm điều này, họ trở nên mạnh mẽ và thậm chí trường sinh nhờ ngộ Đạo thông qua thực hành.

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang