Blown Away

Blown Away

642lượt

  8.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Blown Away tells the story of Jimmy Dove, who works for the Boston bomb squad. Shortly after Dove leaves the force, his partner is killed by a bomb that Dove thinks might have been made by someone he knows.

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Jeff Bridges
  • Tommy Lee Jones
  • Suzy Amis
  • Lloyd Bridges
  • Forest Whitaker
  • Stephi Lineburg
  • John Finn
  • Caitlin Clarke
  • Christofer de Oni
  • Loyd Catlett

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang